Suositun kansainvälisen sävellyskilpailun deadline lähestyy!

Innostuneen vastaanoton saaneen IV Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun sävellysaika lähestyy loppuaan: kilpailusävellykset tulee postittaa kilpailukansliaan viimeistään 3.12.2018. Viesti kilpailusta on selvästi kiirinyt jälleen kansainvälisesti ja yhteydenottoja ja kysymyksiä kilpailua koskien on tullut runsaasti säveltäjiltä ympäri maailmaa. IV Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on ainoa Suomessa toteu-tettava kansainvälinen orkesterikokoonpanolle suunnattu sävellyskilpailu.

Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Euroopan Unionin jäsenmaiden, Pohjoismaiden sekä seuraavien maiden kansalaiset: Albania, Andorra, Bosnia-Hertsegovina, Koso-vo, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina, Valko-Venäjä, Vatikaanivaltio ja Venäjä. Tuomaristossa ovat suku-polvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikkivaikuttajiin lukeutuvat suomalaissäveltäjät Kalevi Aho ja Magnus Lindberg ja palkittu virolainen säveltäjä Erkki-Sven Tüür, kapel-limestarijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja Olari Elts. Kilpailun nimekäs tuomaristo valitsee noin viisi teosta kilpailun finaaliin kevättalvella 2019.

Kilpailu on kirvoittanut suurta kansainvälistä huomiota: sävellyskilpailutiedusteluja on tullut runsaasti ympäri maailmaa - jopa enemmän kuin edellisessä, ennätyksellisen osanoton saaneessa III Kansainvälisessä Uuno Klami -sävellyskilpailussa. Edellisten kilpailujen perusteella kilpailukansliaan saapuvien sävellysten huipun odotetaan ajoittuvan aivan sävellysajan päättymisen viime metreille, joulukuun alkupuolelle. Erityiskiitosta ovat saaneet kilpailun arvostettu tuomaristo, finaalikonsertit sekä kilpai-lun palkinnot, jotka ovat arvoltaan seuraavat: 1. palkinto 11 000 euroa, 2. palkinto 9 000 euroa ja 3. palkinto 7 000 euroa.
Finaaliin valitut teokset ja niiden säveltäjät esittäytyvät suurelle yleisölle ainutlaatui-sella tavalla marraskuussa 2019: Kymi Sinfonietta esittää kaikki kilpailun finaaliin vali-tut sävellykset kahdessa finaalikonsertissa Kouvolassa ja Kotkassa taiteellisen neu-vonantajansa, kapellimestari Olari Eltsin johdolla. Sävellyskilpailun finaali kerää kan-sainvälistä säveltäjäjoukkoa Kymenlaaksoon: finalistien ohella myös tuomariston jä-senet seuraavat finaalikonsertteja ja niiden orkesteriharjoituksia paikan päällä. Erityis-laatuista kilpailussa onkin se, että tuomaristo tekee lopullisen ratkaisunsa vasta fi-naalikonsertit ja niiden harjoitukset kuultuaan. Näin ollen lopputulos perustuu useas-sa esityksessä saatuun soivaan kuulokuvaan, ja kilpailujännitystä pidetään yllä vii-meiseen asti.

Uuno Klami -sävellyskilpailun tarkoituksena on tuoda esille ja edistää eurooppalaista nykysäveltaidetta ja säveltäjien työtä oman aikansa kosmopoliitin säveltäjän Uuno Klamin (1900–1961) nimen alla. Kymenlaaksosta kotoisin ollut säveltäjämestari oli ikäpolvensa menestynein suomalainen säveltäjä. Klamin elämäntyön arvostusta py-ritään kasvattamaan sävellyskilpailun kautta aktiivisesti niin Suomessa kuin kansain-välisestikin. Edelliseen Kansainväliseen Uuno Klami -sävellyskilpailuun saapui ennä-tykselliset 265 sävellystä 37 maasta.

LISÄTIETOJA: Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry,
Toiminnanjohtaja Reetaliina Marin, puh. 050 324 0058,
s-posti: reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi, internet: www.klamicompetition.fi.

Lataa tiedote PDF:nä